Home / Erbjudanden / Toppmonterade rulljalusier SP/SP-E

Toppmonterade rulljalusier SP/SP-E

Om du tänker att köpa ett rulljalusisystem med en dold, energieffektiv kassett så är de toppmonterade systemen SP och SP-E säkert den bästa lösningen.

Framsidan av denna inbyggda kassett fungerar även som underlag för ytbehandlingsskikt (puts, klinker osv)

Rulljalusins komponenter kräver inga ingrepp i fönster, dörrar eller överstycken och påverkar följaktligen inte byggnadens täthet. Tvärtom: de ger extra värmeisolering och förbättrar på så sätt byggnadens energihushållning.

Not: Montering av SP/SP-E-systemet förutsätter vissa nödvändiga ändringar vid överstycket i samarbete med en arkitekt.

Kassetter SP/165 och SP-E/165 (toppmonterade system SP och SP-E) har komponentcertifikat från Passivhusinstitutet i Darmstadt.

Passivhusinstitutet i Darmstadt har utfärdat ett certifikat till kassetten SP 165 (toppmonterade system SP och SP-E), dvs godkänt systemet och montering av detta som en lämplig lösning för passivhus.

Den lämpliga monteringsmetoden möjliggör att använda valfritt fönster som rekommenderas av PHI, dvs fönster med värmegenomgångskoefficient (Uw) på högst 0,80 W/(m² K) och glasets motsvarande koefficient (Ug) på högst 0,70 W/(m² K).

Det är den första allt-i-ett-lösningen för toppmonterade rulljalusier som har införts i PHI:s komponentdatabas och det första certifikatet för ett polskt företag inom denna produktgrupp.

Färg: Toppmonterade rulljalusier SP/SP-E