Home / Erbjudanden / Rulljalusier

Rulljalusier

Förr i tiden betraktades rulljalusier ofta som lyxiga och dekorativa element som i vissa avseenden dock saknade de nödvändiga funktionerna. Men rulljalusier kan betydligt bidra till minskad värmeförlust vintertid; på sommaren kan de skydda rummen mot solstrålning. Så förebygger man effektivt överhettning av rummet eller rummen och minskar följaktligen behovet av extra kylutrustning. Dessutom är utvändiga jalusier en praktisk lösning med hänsyn till både skydd mot och avvärjande av inkräktare.

Tack vare deras konstruktion är utvändiga jalusier avsevärt mer effektiva än vanliga gardiner eller solavskärmningar.

Det bildas en isolerande luftficka mellan fönstrets yta och jalusin. Rummet förblir trevligt svalt, till och med vid höga utetemperaturer. Om man lämnar jalusierna stängda under en mycket varm dag – som man ofta gör i Italien – kan man på kvällen njuta av behaglig, avslappnande svalka.

Vi har även utarbetat rulljalusier för kunder som vill dölja kassetten under puts.

Även här har tillverkaren sörjt för tillräcklig värmeisolering genom att värmeisolera kassetten.

Products from the range: Rulljalusier