Home / Erbjudanden / Fönster / Fönster MB-70HI med förhöjd värmeisoleringsförmåga

Fönster MB-70HI med förhöjd värmeisoleringsförmåga

Som svar på den ökande efterfrågan för byggprodukter med effektiva värmeisoleringssystem har vi utarbetat fönster- och dörrsystem med värmebarriärer: MB-70HI, MB-70US HI och en lätt icke-bärande yttervägg (fasadvägg) baserad på fönster MB-70CW HI. Designen bygger på välbeprövade, starka och populära system: MB-70, MB-70US och MB-70CW. Värmeisoleringsförmågan hos ramar av dessa system är mycket bättre än vid ramar av bassystemen.

Beroende på profiler och tillbehör som används kan UW-värdet av MB-70HI-baserade konstruktioner vara så lågt som 1,0 W/m2K.

  Förhöjd värmeisolering uppnås genom att placera särskilda isoleringsinsatser

  i mittkammaren som kombinerar aluminiumprofiler med värmebarriärer. Dessa insatser kan reducera värmeflödet genom kammaren tack vare deras låga värmegenomgång. Den centrala placeringen av insatserna reducerar även konvektion och värmestrålning.

   Liksom bassystemet kan fönster och dörrar av MB-70HI

   systemet användas både separat och i aluminiumfasader som fyllningar i väggar med spröjsverks- och tvärslåsystem; de kan med fördel kombineras med ett system med förhöjd värmeisolering såsom MB-SR50N HI+

    Profiler som används vid tillverkning av fönster MB-70HI finns tillgängliga med ett särskilt stort färgurval.

    Systemet finns tillgängligt i alla RAL- och ATEC- kulörer och med trämönster.

     Funktionalitet och tilltalande utseende av MB-70HI-fönster

     • flexibla funktioner som skräddarsys enligt användarnas behov
     • möjligheten att använda böjda profiler för att skapa bågkonstruktioner
     • fönster med dolda fönsterbågar som möjliggör varierande estetiska lösningar, Industriell-versioner med “stål liknande” yta och tre olika typer av glaslister: Standard, Prestige och Style
     • konstruktionerna passar för olika typer av beslag, bl.a. dolda gångjärn vid fönster, rullgångjärn vid dörrar
     • bassystem för lösningar med förhöjd värmeisolering: MB-70 HI, MB-70US HI och MB-70CW HI
     • möjligheten att framställa konstruktioner i två kulörer: invändiga och utvändiga profiler kan ha olika kulör.

     Färg: Fönster MB-70HI med förhöjd värmeisoleringsförmåga

     Products from the range: Fönster MB-70HI med förhöjd värmeisoleringsförmåga