Home / Erbjudanden / Fönster

Fönster

Om ett hem är tillräckligt energieffektivt eller inte beror på olika faktorer som påverkar energieffektiviteten av ett hus varav fönstren är den viktigaste faktorn. Typen av fönster och korrekt installation är lika viktiga. En analys av energibalanser i enfamiljshus som beskrivs i “Handbok av god byggsed“ utgiven av Polens statliga stiftelse för miljöskydd och vattenekonomi har visat att “fönsterrelaterade” värmeförluster utgör 23,1% - 36,3%.

Aluprof tillhandahåller fönster MB-86 Aero och MB-70HI med innovativa tekniska lösningar såsom Aerogel

ett material med suverän värmeisoleringsförmåga. Detta möjliggör att tillverka fönster med “Uf”-värde från och med 0,57 W/ (m2K). Strategisk placering av fönster i en byggnad möjliggör effektivt utnyttjande av solstrålning och bidrar till reducerade energikostnader genom att minska behovet av elbelysning. Stora fönster kan planeras i södra fasaden av ett passivhus.

Aluprof erbjuder fönster med höjd upp till 2800 mm och bredd upp till 1700 mm.

Aluprofs system möjliggör att framställa många olika typer av fönster, beroende på ändamål och specifika krav på funktionalitet, utseende och värmeisolering.

Profiler som används vid fönstren har extra brett färgurval

för perfekt anpassning till både invändiga och utvändiga element av byggnadsfasaden. Även olika trämönster (imitationer av olika träslag) finns tillgängliga. Aluprof erbjuder RAL-kulörer, ATEC-kulörer och trämönster.

Products from the range: Fönster