Home / Erbjudanden / Ett ekologiskt hus? Det vill säga ekonomiskt! / Passivhus? Vad är det för något?

Passivhus? Vad är det för något?

Alla känner kanske inte till begreppet. Sådana byggnader kännetecknas av lågt energibehov för uppvärmning.

Passivhus förbrukar högst 15 kWh/m2 vilket motsvarar 1,5 m3 gas per 1 m2 av arean.

Den primära energiförbrukningen får vid denna byggnadstyp inte överskrida 120 kWh/m2 årligen för alla energibehov, bl.a. uppvärmning, varmvatten och elförbrukning för hushållet. Samtidigt är energiförbrukningen (bara för uppvärmning) i dagens nya bostadsbyggnader upp till 120 kWh / (m2 årligen). Energibehovet i passivhus är åtta gånger lägre än i traditionella hus.

Principen med energieffektiva byggnader är att minska energiförlusten.

Alla etapper är viktiga här, från val av rätt tomt och lämpligt projekt till de sista detaljerna, såsom installation av fönsterbrädor. Ett lågenergihus är framför allt ett perfekt isolerat hus som hindrar värmen från att strömma ut.

Passivhus – vilka utmärkande drag har de?

Vid ett passivhus är hela klimatskalet lufttätt. Väggarnas värmegenomgångskoefficient (U) ska vara lägre än 0,15 W/(m²K). Denna byggnadstyp kräver lämpliga fönster, eftersom otäta fönsterkarmar kan orsaka upp till 30% av energiförlusten i ett hem. Därför får värmegenomgångskoefficienten av ett fönster inte överskrida Uw= 0.80 W/(m²K). Passivhus förses ofta med ett bergvärmesystem och ett värmeåtervinningssystem. Dessa system möjliggör att återvinna värme från luftkonditionering och således reducera hemmets energiförlust med 75 – 90%. Solpaneler blir allt mer populära och energin som de ackumulerar kan användas, för att värma hushållsvatten, eller ge 25 – 35 % av energin för uppvärmning.

Det kan vara överraskande att passivhus har stora glasade ytor (fönster, glasfasader osv).

Glaspartier installeras huvudsakligen i byggnadens södra fasad och saknas nästan i norra fasaden där den passiva solenergin oftast är lägst. Idag kan energieffektiva fönster avsevärt minska värmeförlusten och möjliggöra maximalt utnyttjande av dagsljus inomhus. Dessutom ger de gratis solenergi som värmer upp rummen.