Home / Erbjudanden / Ett ekologiskt hus? Det vill säga ekonomiskt! / Ett passivhus – vad kostar det?

Ett passivhus – vad kostar det?

Uppförande av ett passivhus blir dyrare än vid ett traditionellt hus, men det borde betraktas som en engångsinvestering. Den kommer att löna sig tack vare låga löpande kostnader under byggnadens hela livslängd.

Uppförande av ett passivhus kan kosta 170–250 euro mer per m².

Energisparande teknologier möjliggör att spara upp till 80% av uppvärmningskostnaderna. Man får inte heller glömma att gas- och elpriserna stiger varje år. För att uppmuntra polackerna att bygga “ekologiskt” och “ekonomiskt” har Polens statliga stiftelse för miljöskydd och vattenekonomi (NFOŚiGW) lanserat ett program för subventionerade lån för energieffektiva hus.

Upp till 13 000 euro betalas ut i “bidrag”

för en byggnad som uppfyller den erforderliga energistandarden NF15 – EuCO 15 kWh/(m2 årligen) – detta gäller för passivhus. Förmånen betalas ut när byggnaden är klar och slutbesiktningen genomförd, eftersom byggnaden ska uppfylla de erforderliga kriterierna.
Det är ytterligare ett skäl att investera i ett hus, som är vänligare mot oss själva och vår planet, genom att reducera energiförbrukningen för uppvärmning, belysning och luftkonditionering.