Home / Erbjudanden / Ett ekologiskt hus? Det vill säga ekonomiskt!

Ett ekologiskt hus? Det vill säga ekonomiskt!

Modern arkitektur präglas av unik design men den kan även spara pengar, både i ekologisk och ekonomisk mening.

Idag behöver vi s.k. självförsörjande byggnader som får energi och vatten från miljön och fungerar samtidigt, som en naturlig del av tätortsmiljön. Grön teknologi är således byggnadernas framtid.

Aluminium är ett modernt material som passar perfekt för dagens trender av ekonomiskt och ekologiskt byggande. Aluprof tillhandahåller många olika lösningar, som lätt uppfyller kriterierna för energieffektivitet, både vid villor och vid kommersiella byggnader.

Vad är en hållbar byggnad egentligen för något?

Energieffektiva byggnader inkluderar lågenergi- och passivhus samt nära nollenergi byggnader. Vad är skillnaderna mellan dem? Varje byggnad har en energistandard som visar dess årliga energiförbrukning. Vid en energieffektiv byggnad är standarden NF40 - EUco <40 kWh / (m2 årligen), vid passivhus: NF15 - EuCO <15 kWh / (m2 årligen). Vid nära nollenergi byggnader uppnår standarden 0 kWh / (m2 årligen). Observera att förutom dessa finns även byggnader med positiv energibalans. Det vill säga att de producerar mer energi per år än de förbrukar.

Aluprofs energieffektiva

system har använts i många passivhusprojekt för både bostadshus och kommersiella byggnader – se vårt galleri.